Oferta
Kancelarii Adwokackiej
Adwokat Katarzyny Durlej-Smykiel

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Adwokat Katarzyna Durlej-Smykiel oferuje indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, a swoje usługi prawne wykonuje kierując się potrzebami oraz interesami Klientów, mając na uwadze by ich problemy zostały rozwiązane nie tylko w sposób skuteczny, z minimalizacją wszelkich ryzyk, ale przede wszystkim tak jak aby zaoszczędzić Państwu łączącego się z tym stresu.

Podmioty gospodarcze

 • pełna obsługa prawna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji,
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • likwidacja spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych,
 • reprezentacja w negocjacjach i rozmowach handlowych,
 • udział w posiedzeniach organów spółek oraz sporządzanie dokumentów korporacyjnych takich jak umowy spółek, statuty czy projekty uchwał organów.

Klienci indywidualni

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego,
 • reprezentacja przed sądem - w tym prowadzenie spraw o zapłatę, spraw spadkowych i majątkowych, takich jak nabycie i dział spadku,zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności, o odszkodowanie
  i zadośćuczynienie, a także spraw o rozwód, separację, alimenty czy eksmisję,
 • reprezentacja przez organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi, w tym w szczególności
  w sprawach z zakresu prawa budowalnego (uzyskanie pozwolenia na budowę, sprawy z zakresu samowoli budowlanej czy związane z nieprawidłowym stanem budynku),
 • windykacja należności oraz reprezentacja
  w postępowaniu egzekucyjnym,
 • projektowanie, opiniowania i udział w negocjacjach dotyczących wszelkich umów (najem, dzierżawa, sprzedaż, umowa o pracę, tzw. umowa deweloperska).

Kancelaria posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej oraz reprezentacji przed sądami oraz organami administracyjnymi podmiotów gospodarczych świadczących usługi z zakresu budownictwa oraz działającymi na rynku usług introligatorskich, jak również wspólnot mieszkaniowych.

Jednocześnie Adwokat Katarzyna Durlej-Smykiel legitymuje się bogatym doświadczeniem w reprezentacji Klientów
w sporach o zapłatę, w sprawach o zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności, o eksmisję, zasiedzenie oraz uwłaszczenie, jak również o rozwód, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów czy alimenty.

Ponadto w spektrum dotychczasowej praktyki znajdują się sprawy administracyjne dotyczące nieruchomości,
w szczególności dotyczące samowoli budowlanej oraz związane z nieprawidłowym stanem budynku.