Wynagrodzenie i współpraca

Koszty związane ze świadczonymi w ramach Kancelarii Adwokackiej usługami oraz poradami prawnymi są ustalane indywidualnie z każdym Klientem, a ich ostateczna wysokość uzależniona jest od wielu czynników, w tym takich jak: rodzaj sprawy, jej wartość, zakres jej skomplikowania, przewidywany czas jej trwania, etap na jakim dana sprawa się znajduje czy miejsce jej prowadzenia.

Kancelaria Adwokacka oferuje następujące sposoby dokonywania rozliczeń za prowadzone sprawy i porady prawne:

  • ryczałtowe - jednorazowe wynagrodzenie za świadczoną usługę prawą,
  • godzinowe.

Wynagrodzenie za świadczone w ramach Kancelarii usługi jest co do zasady płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Sposób dokonywania rozliczenia za świadczoną pracę jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem, tak aby w sposób jak najpełniejszy dopasować go do Państwa potrzeb i oczekiwań.